Izrada uplatnice za SAK Moslavina
za sudjelovanje na auto utrci kup Moslavine .